Почитувани Интернационални студенти,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Еден ден во 1938 година, Џон Дуи се обрати до професионалните едукатори и ги повика да ја преземат задачата за “изнаоѓање на одговорот што е  тоа образование“. По читањето на оваа лекција во доцните 1940-ти, Филип В. Џексон  ги  поминал следните шеесет години во размислувањето за зборовите на Џон Дуи. Стимулирање на  размислувањата за тоа – Што претставува едукација? Тоа е длабоко филозофско истражување за тоа како да се пренесе знаењето во општеството и за тоа што мислиме за остварување на овaa витална задача.                                                                                                                                                                                                                                 Повеќето современи пристапи во образованието го следат строго емпирискиoт пат, со цел да се откријат прагматични решенија за наставниците и училишните службеници. Џексон тврди дека ние треба да учиме не само како да се подобрат тековните практики, но исто така и како да се размислува за она што значи  образованието,  накратко , ние треба да  одговориме на Деви со постојано осмислување за подигнување на образованието. Водејќи нѐ преку многу аспекти  од коментари на Деви, Џексон исто така, повикува на Хегел, Кант и Пол Тилич, за да фрли светлина врз тоа како општеството , можe и треба да ja пренесува вистината и знаењетo на следните успешни генерации.  Разгледувањето на  импликациите во делата на овие мислители , конечно, го доведело Џексон до заклучок дека образованието е во коренот на моралните претпријатија.

Во време кога училиштата се повеќе служат како бојно поле за идеолошки натпревари, се поставува прашањето- Што е образованието? Тоа е повик да се рефокусираат нашите умови на она што е за Џексон фундаментална цел на образованието: и студентите и професорите да се изградат како подобри луѓе.

Изберете ја Вашата дестинација застудии во странство од листата подолу

[rev_slider /]