Partner Visa

Оваа виза е за човек кој е верен, но се уште не е во брак, со Австралиски државјанин или постојан жител на Австралија.Тоа може да доведе до подкласа 820 виза.
Оваа е привремена виза за човек кој е во брак, или во де факто во врска, со Австралиски државјанин, постојан жител на Австралија или новозеландски државјанин и се применува за оние кои се надвор од Австралија кога се поднесува апликацијата. Визата е “привремена” и која што тоа може да доведе до одобрување на правото на постојана партнер виза – подкласа 100
Оваа е виза за постојан престој за луѓе кои се во брак, или во де факто однос со Австралиски државјанин или постојан жител на Австралија.
Оваа е виза за постојан престој за луѓе кои се во брак, или во де факто однос со Австралиски државјанин или постојан жител на Австралија.Оваа виза е наменета за кандидатите кои се во Австралија кога го поднесуват барањето. Визата е “привремена” и тоа може да доведе до признавање на правото на постојана партнер виза од подкласа 801.
Оваа е виза за постојан престој за луѓе кои се во брак или во де факто однос со Австралиски државјанин, постојан жител на Австралија или новозеландски државјанин.