Ние ги објавуваме нашите годишни брошури  со информации кои се однесуваат на курсевите и образовните институции од целиот свет. Оваа брошура ќе им  обезбеди и на странските студентите информации во однос на сместување и начин на живот во соодветната студиска дестинација.Нашите брошури се поддржани од страна на нашите образовни провајдери, како и од  спонзорите. Одвоете дел од Вашето време и погледнете ги брошурите кои се припремени за Вас во форма на проспект – каталог.Во хартиена форма нашите брошури може да се добијат во било којафилијала(канцеларија) во склоп на нашата глобална мрежа.

Доколку сте заинтересирани да придонесете и да се рекламирате во следната годишна брошура, контактирајте нѐ на:  admin@bridgeblueglobal.com

AMSBB Group Brochure 2016 – 2017

AMSBB Group Brochure 2015 – 2016

AMSBB Group Brochure 2014 – 2015

AMSBB Group Brochure 2013